Po 04111825
Út 05121926
St 06132027
Čt 07142128
0108152229
So0209162330
Ne0310172431
Chci zasilat program:
Hledání

Projekty

"Poslech habrovského lesa", 1995. Obecenstvo, rozptýlené v dvoukilometrovém okruhu lesa, bylo klasickými hudebními nástroji - zeslabenými velkými rozestupy mezi hráči - upozorňováno na zvuky lesa. Jeden divák nakonec prohlásil: "Les je dokonalý hudebník".

"Habrovské šumy" - představení šumů a zvuků, nasbíraných při hudebních improvizacích v průběhu běžného vesnického života a přenesených posléze do prostředí Skleněné louky.

V performanci v kamenolomu nedaleko od Křtin "Stmívání v lomu" bylo publikum koncentrováno do "kotle" - místa vyhloubeného lomu pod povrchem okolní krajiny. Větší část textů a zvuků bylo odvozeno z tohoto pustého místa: z padajících kamenů a názvů kamenů, z poetických názvů rostlin i živočichů. Josef Daněk v rámci performance přednesl svůj text "Uvnitř kamene, kam nedopadá světlo". Dalibor Chatrný v lomu nainstaloval kruhová zrcadla a zabalil velké kameny do zrcadlového papíru. Ten odrážel odlesky mohutného ohně v závěru avizovaného "Stmívání".

K dalšímu okruhu zájmů autorů Skleněné louky patří práce s jazykově vzdálenými (rozuměj: vzdálenými tomuto uměleckému okruhu) sociálními skupinami. Prvním výstupem takovéto spolupráce byla akce "Těžké doby bez taktu - koncertní studie užití vojenské hudby" Zdenka Plachého a Josefa Daňka, s účastí brněnského vojenského posádkového orchestru. V tomto představení stanuli na pódiu dva i tři dirigenti: jeden /nadporučík Cíleček/ fungoval jako časový chronometr, druhý /podplukovník Volf/ byl opravdovým pochodovým nadšencem a třetí, jenž nedirigoval ani tempo ani rytmus, ale "výraz" a se Skleněnou loukou příbuzné rockové instrumentarium Morodochium, jež se věrně podílelo na většině výše uvedených projektů.

Nakolik připomínají přípravy na takovéto akce vojenské manévry a nakolik jsou samy tyto přípravy součástí výsledného díla, se ukázalo na tzv. "Přespolní mši-textové a hudební performanci na polích v okolí vesnice Habrůvka" /o této akci viz též v Tichu 8-9/. Projekt byl připravován autorským týmem Plachý - Daněk - Rozbořil společně s vynálezci domácích vesnických traktorků, dále potom s místním zemědělským družstvem, s dětským sborem pod vedením habrovského pana učitele Hlouška, s vesnickým Sokolem atd. Tým z okruhu Skleněné louky byl již tradičně doplněn hráči vojenského orchestru, kteří jsou na polní podmínky vycvičeni. Základem Přespolní mše byla Plachého skladba - mše, již mohou přes pole vyslechnout i tři vesnice najednou. Josef Daněk v roli Přespolního Adama vyzval lidi na vrcholu holé podzimní polní pláně k naplnění hesla: "otevřené myšlení do otevřené krajiny". Blahoslav Rozbořil potom vyryl do linorytu obrys obzoru okolní krajiny. Ten potom tradičně přehrával zkoprnělému publiku na svém gramofonovém zařízení. Přespolní mše byla anoncována vesnickým rozhlasem, takže se jí zúčastnili i vesničané, jimž však tento obřad připadal "příliš otevřený". Ale mezi lidmi se o Přespolní mši mluví ještě dávno po jejím skončení.

Dalším projektem, na němž se Skleněnou loukou spolupracovali příslušníci jazykově vzdálených uměleckých skupin, byl subverzívní televizní projekt "Aktivity brněnského indiánského kmene - Ozubená kola", kde Plachý a jeho tým podvrhli pravým brněnským euroindiánům ideály vysokého avantgardního umění, s nimiž se indiáni při svém společném evropském turné se Skleněnou loukou naložili - při svém tradičním zpívání kolem kmenového bubnu - po svém. Zdánlivě nespojitelné světy tu vydali po dlouhodobém nácviku společného scénického programu nesporné plody, což mohli ocenit i diváci druhého programu České televize.

Po indiánech připravil ostatně tým Skleněné louky pro Českou televizi i další subverzívní akce - např. akční dokumentární thriller "Umělci pro NATO" nebo "dokument" o firmě Střežený Parnass (tato firma se proslavila jako jakási zvláštní varianta "umělecké" policie), která se rozhodne bránit ideály vysokého umění i za cenu únosů, mučení a vražd.

loga_sponzoru.gif, 3 kB
Skleněná louka, Kounicova 23, BRNO, CZECH REPUBLIC, e-mail: info@sklenenalouka.cz | Design by v2atelier.com | Powwwered by Alff